Warning: Declaration of BP_Links_Component::setup_globals() should be compatible with BP_Component::setup_globals($args = Array) in /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress-links/bp-links-component.php on line 94

Warning: Declaration of BP_Links_Component::includes() should be compatible with BP_Component::includes($includes = Array) in /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress-links/bp-links-component.php on line 94

Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/themes/my-sahifa/functions/theme-functions.php on line 1966
باب ششم در قناعت | مستانه | برگ 2
خانه » سعدی » بوستان » باب ششم در قناعت (برگ 2)

باب ششم در قناعت

حکایت

یکی را تب آمد ز صاحبدلان کسی گفت شکر بخواه از فلان بگفت ای پسر تلخی مردنم به از جور روی ترش بردنم شکر عاقل از دست آن کس نخورد که روی از تکبر بر او سر که کرد مرو از پی هرچه دل خواهدت که تمکین تن نور جان کاهدت کند مرد را نفس اماره خوار اگر هوشمندی عزیزش ... بیشتر بخوانید »

حکایت در مذلت بسیار خوردن

چه آوردم از بصره دانی عجب حدیثی که شیرین ترست از رطب تنی چند در خرقه راستان گذشتیم بر طرف خرماستان یکی در میان معده انبار بود از این تنگ چشمی شکم خوار بود میان بست مسکین و شد بر درخت وزان جا به گردن در افتاد سخت رئیس ده آمد که این را که کشت؟ بگفتم مزن بانگ بر ... بیشتر بخوانید »

حکایت

شکم صوفیی را زبون کرد و فرج دو دینار بر هر دوان کرد خرج یکی گفتش از دوستان در نهفت چه کردی بدین هر دو دینار؟ گفت به دیناری از پشت راندم نشاط به دیگر، شکم را کشیدم سماط فرومایگی کردم وابلهی که این همچنان پر نشد وان تهی غذا گر لطیف است و گر سرسری چو دیرت به دست ... بیشتر بخوانید »

سر آغاز

خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را سکونی بدست آور ای بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات مپرور تن ار مرد رای و هشی که او را چو می‌پروری می‌کشی خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند کی سیرت ... بیشتر بخوانید »

حکایت

مرا حاجیی شانهٔ عاج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد شنیدم که باری سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود بینداختم شانه کاین استخوان نمی‌بایدم دیگرم سگ مخوان مپندار چون سرکهٔ خود خورم که جور خداوند حلوا برم قناعت کن ای نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی چرا پیش خسرو به خواهش ... بیشتر بخوانید »

گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی

کمال است در نفس مرد کریم گرش زر نباشد چه نقصان و سیم؟ مپندار اگر سفله قارون شود که طبع لئیمش دگرگون شود وگر درنیابد کرم پیشه، نان نهادش توانگر بود همچنان مروت زمین است و سرمایه زرع بده کاصل خالی نماند ز فرع خدایی که از خاک مردم کند عجب باشد ار مردمی گم کند ز نعمت نهادن بلندی ... بیشتر بخوانید »

حکایت در معنی آسانی پس از دشواری

شنیدم ز پیران شیرین سخن که بود اندر این شهر پیری کهن بسی دیده شاهان و دوران و امر سرآورده عمری ز تاریخ عمرو درخت کهن میوهٔ تازه داشت که شهر از نکویی پرآوازه داشت عجب در زنخدان آن دل فریب که هرگز نبوده‌ست بر سرو سیب ز شوخی و مردم خراشیدنش فرج دید در سر تراشیدنش به موسی، کهن ... بیشتر بخوانید »

حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت

یکی طفل دندان برآورده بود پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش؟ مروت نباشد که بگذارمش چو بیچاره گفت این سخن، پیش جفت نگر تا زن او را چه مردانه گفت: مخور هول ابلیس تا جان دهد همان کس که دندان دهد نان دهد تواناست آخر خداوند روز که روزی رساند، تو ... بیشتر بخوانید »

حکایت

شنیدم که صاحبدلی نیکمرد یکی خانه بر قامت خویش کرد کسی گفت می‌دانمت دسترس کزاین خانه بهتر کنی، گفت بس چه می‌خواهم از طارم افراشتن؟ همینم بس از بهر بگذاشتن مکن خانه بر راه سیل، ای غلام که کس را نگشت این عمارت تمام نه از معرفت باشد و عقل و رای که بر ره کند کاروانی سرای بیشتر بخوانید »

حکایت

یکی سلطنت ران صاحب شکوه فرو خواست رفت آفتابش به کوه به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت که در دوده قایم مقامی نداشت چو خلوت نشین کوس دولت شنید دگر ذوق در کنج خلوت ندید چپ و راست لشکر کشیدن گرفت دل پردلان زو رمیدن گرفت چنان سخت بازو شد و تیز چنگ که با جنگجویان طلب کرد جنگ ... بیشتر بخوانید »


Fatal error: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress/bp-xprofile/bp-xprofile-loader.php:390 Stack trace: #0 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-includes/plugin.php(213): BP_XProfile_Component->setup_settings_admin_nav('') #1 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress/bp-core/bp-core-component.php(520): apply_filters('bp_settings_adm...', '') #2 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress/bp-settings/bp-settings-loader.php(196): BP_Component->setup_admin_bar('') #3 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-includes/plugin.php(496): BP_Settings_Component->setup_admin_bar('') #4 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress/bp-core/bp-core-dependency.php(113): do_action('bp_setup_admin_...') #5 /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-includes/plugin.php(571): bp_setup_admin_bar(Object(WP_Admin_Bar)) #6 /home/mastaneh/public_html/ehs in /home/mastaneh/public_html/ehsan/wordpress/wp-content/plugins/buddypress/bp-xprofile/bp-xprofile-loader.php on line 390